PRP ฉีดเกล็ดเลือดเข้มข้น

Platelets concentrations

pixta_47827815_XL.jpg

การฉีดด้วย PRP หรือ เกล็ดเลือดเข้มข้น มีที่ใช้ในเวชปฏิบัติค่อนข้างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากเกล็ดเลือดนั่นเหนี่ยวนำสารที่เป็นอาหารและช่วยเยียวยาเซลได้อย่างดี เกล็ดเลือดในร่างกายตามปกติจะไหลไปตามกระแสเลือด เมื่อพบเจอเซลบาดเจ็บก็จะเข้าไปทำงานซ่อมแซม แทนที่เราจะปล่อยให้เกล็ดเลือดทำงานเหมือนสายตรวจ เราจึงเจาะเลือดมาจำนวนหนึ่ง เพื่อแยกเฉพาะเกล็ดเลือดเข้มข้นไว้ แล้วฉีดเข้าที่ตำแหน่งที่เราต้องการโดยตรงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การใช้ PRP เพื่อรักษา ยังไม่สามารถทำให้เป็นมาตรฐานได้ เนื่องจากวิธีการมีความละเอียดซับซ้อนในหลายจุด คลินิกแต่ละแห่งมี Protocol แตกต่างกัน จีงมีความหลากหลายทั้งด้านขั้นตอนและประสิทธิภาพ ถ้าไม่ใส่ใจรายละเอียดอาจจะไม่ได้ผลลัพท์ที่ดี ไม่คุ้มเจ็บและเวลา

ข้อแตกต่างของการใช้ PRP ที่ BHI Clinic

  1. เราใส่ใจทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การเจาะเลือด แพทย์จะเป็นผู้ทำการเจาะเอง เพราะถ้าเจาะพลาด เกล็ดเลือดจะสูญเสียไปกับบริเวณเส้นเลือดที่แตก แพทย์เป็นผู้ให้ยาชาเฉพาะที่และทำการฉีดเองทุกจุด

  2. เราใช้ ระบบปิด เป็น tube สำเร็จรูปของ Arthrex นำเข้าจากอเมริกา ได้รับการรับรอง ทั้ง อย. สหรัฐ และ อย. ไทย

(เป็นแบรนด์เดียวที่ได้ อย. ไทยขณะนี้)เนื่องจากเป็นระบบปิด ข้อดีคือสะอาด ไม่มีการเติมสารอื่นที่อาจทำให้ประสิทธิภาพของเกล็ดเลือดลดลง ลดการปนเปื้อนจากขั้นตอนต่างๆ ใช้เวลาในการปั่นน้อย แค่ 5 นาทีจึงไม่จำเป็นต้องเติมสารกันเลือดแข็งตัว สามารถควบรวมให้จำนวนเกล็ดเลือดสูงกว่าการปั่นแบบปกติ 3-5 เท่า

    3. เราใช้จำนวนเลือดมากกว่าที่อื่น เพราะต้องการให้ได้เกล็ดเลือดจำนวนมากพอที่จะฉีดในบริเวณกว้าง PRP ส่วนใหญ่จะมีวัตถุประสงค์แค่ฉีดหน้า บำรุงผิว แต่เราเน้นการบำรุงรากผม ต้องใช้ปริมาณเกล็ดเลือดมากกว่าปกติ

   4. เรามีการทำ Scalp Derma-needle ร่วมกับการทำ PRP เสมอ เพื่อช่วยกระตุ้นรากผมและทำให้ PRP มีประสิทธิภาพดีขึ้น

   5. เรามีการให้ยาชาเฉพาะที่ทำให้ขณะฉีด PRP และการทำ Microneedle ไม่เจ็บเลย

   6. เรามีการฉายแสง LED ด้วยในแพคเกจ เพื่อสมานแผล และช่วยให้กระตุ้นรากผมอีกทาง

   7. เรามีการวัดผลที่น่าเชื่อถือ ด้วย Folli-scopes  ก่อนและหลังรักษา ทำการวัดขนาดและจำนวนของผมบริเวณที่ทำการรักษา สามารถติดตามผลได้แน่นอนกว่าการถ่ายรูปธรรมดา

Blood drawing for PRP
1565863798894.jpg
1565865160541.jpg
1565863786464.jpg
1565863787530.jpg
1565863788899.jpg