live cell therapy

การฉีดเซลเพื่อฟื้นฟูรากผม

Regenera® Activa Hair Loss Treatment

 

เทคโนโลยี รีเจนเนอรา แอคติวา คือการแยกเอา เซลต้นกำเนิดจากร่างกายตัวเอง ในแหล่งที่มีคุณภาพดี เข้ามากระตุ้นเซลต้นกำเนิดของอวัยวะที่เสื่อมถอย

หลักการคือ สกัดเซลที่ยังมีประสิทธิภาพในการแบ่งตัวและสร้างสารบำรุงตัวเอง นำไปฉีดในบริเวณ หรืออวัยวะที่เสื่อมถอย การทำงานของเซลที่นำมากระตุ้นจะผ่านการกรองแยกด้วยเครื่องมือพิเศษนี้จะเหนี่ยวนำเซลต้นกำเนิดในท้องที่ เพื่อจะทำหน้าที่ซ่อมแซมและบริบาลเซลที่เสื่อมถอยให้กลับมามีสุขภาพดีขึ้น

 

ข้อดีของ Regenera Activa Technology
มีการศึกษาชัดเจนถึงจำนวนของเซลที่ถูกคัดกรองออกมา เซลที่มีประสิทธิภาพในการแบ่งตัวและบริบาลมีปริมาณมากกว่าการสกัดด้วยวิธีอื่นๆ มีการศึกษาเพื่อการรักษาโรคผมร่วงและศีรษะล้านทางพันธุกรรมชัดเจนว่าช่วยลดผมร่วงได้ใน 4-6 สัปดาห์ และปริมาณเซลที่ตรวจพบมีปริมาณมากอย่างมีนย สำคัญ

 

การรักษาด้วย เทคโนโลยี รีเจนเนอรา เหมาะกับใครบ้าง?

 1. เหมาะกับทั้งเพศหญิงและชาย ไม่เกี่ยวกับเรื่องการควบคุมฮอร์โมน

 2. การรักษาต้องการเพียงปีละ 1 ครั้งต่อปี

 3. ใช้เวลาน้อย แค่ 45-60 นาทีต่อการรักษา

 4. เสี่ยงน้อย ไม่ใช่การผ่าตัดใหญ่ เจ็บน้อย ใช้แค่ยาชาเฉพาะที่

 5. มีการรับรองโดย FDA และ CE ยุโรป

 6. มีความเหมาะสมมากที่จะใช้ด้วยกันกับการผ่าตัดปลูกผม เนื่องจากการผ่าตัดปลูกผม จะมีเซลหรือกราฟท์ที่เหลือสามารถนำมาปั่นแยกเซลได้อยู่แล้ว เพื่อใช้ฉีดเพิ่มประสิทธิภาพและผลการผ่าตัด โดยคนไข้ไม่ต้องเจ็บตัวเพิ่ม

 7. สามารถเริ่มเห็นผลใน 4-6 สัปดาห์

ข้อจำกัด

 1. บริเวณที่รักษาต้องยังมีเซลต้นกำเนิดเหลืออยู่ กรณีที่ศีรษะล้านไปมากแล้วจะไม่ได้ผล

 2. การเจาะหรือตัดชิ้นเนื้อเป็นผ่าตัดเล็ก ต้องใช้ยาชาเฉพาะที่

 

BHI Protocols

ที่ BHI Clinic เราใช้เทคโนโลยีนี้เสริมกับการผ่าตัดปลูกผม อย่างไรก็ตาม คนไข้ที่ไม่เหมาะจะผ่าตัดปลูกผม หรือไม่สะดวกที่จะทำการผ่าตัด ก็สามารถใช้การรักษาด้วยเทคโนโลยีนี้เพียงอย่างเดียวได้เช่นกัน

ขั้นตอนของเรา

 1. ทำการตัดชิ้นเนื้อเล็กๆ เพื่อนำไปทำการแยกเซล หากเป็นการผ่าตัดปลูกผม ก็ใช้กราฟท์ที่เจาะออกมานำไปเข้าขั้นตอนการแยกเซลด้วยเครื่อง Regenera KIT

 2. ได้เซลแล้วนำมาฉีดที่บริเวณที่ต้องการ (ส่วนใหญ่ฉีดเสริมบริเวณที่ปลูกผม หรือกลางศีรษะ)

 3. เราใช้การกรอผิว ด้วย Derma-Pen เสริมด้วยทุกเคส ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นเซลต้นกำเนิดเฉพาะที่แล้ว เสริมด้วยการทา ATPs (เป็นสารให้พลังงานกับเซล) เสริมในทุกกรณี

 4. เรามีการฉายแสงร่วมด้วยในทุกเคส เพื่อช่วยกระตุ้นการหาย และเสริมการซ่อมแซมตัวเองของเซลด้วยอีกทาง

 5. มีการตรวจวัดผล ด้วยเครื่อง Folli-scopes ก่อนและหลังการรักษา ช่วยให้การติดตามผลมีประสิทธิภาพ ดีกว่าการถ่ายรูปธรรมดา

Regenera Activa
kit-rigeneracons-2.png
a9r1ftry8s-172zkf8-5to-2.jpg
3v7a5003-2.jpg
fema2.JPG

Autologous Cultivated Live Cells 

Autologous Cultivated Mesenchymal Live Cell คือการสกัดเซลจากรากผมในส่วนที่แข็งแรงไปเลี้ยงในห้อง LAB และทำการขยายที่ 3 passages จนได้ปริมาณเซลจำนวนมากพอ สามารถนำมาฉีดกลับไปที่รากผมในบริเวณที่อ่อนแอเพื่อทำการฟื้นฟูตัวเอง เนื่องจากเป็นเซลรากผมของตัวเอง จึงไม่เสี่ยงต่อภาวะต่อต้าน ขั้นตอน

1. ทำการเจาะรากผม ภายใต้ยาชาเฉพาะที่

2. นำรากผมที่ได้ ไปเข้าขั้นตอนในห้องปฏิบัติการ แยกเซลที่ต้องการมาเลี้ยงให้แบ่งตัว จนได้จำนวนที่ต้องการ

3. ทำการปลูกถ่ายเซลกลับเข้าไปที่ศีรษะ ขั้นตอนนี้มีระยะห่างจากวันที่เจาะรากผมประมาณ 3 สัปดาห์

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คลินิก