ประว้ติแพทย์

พ.ญ.กุลกานต์ อมรพัฒนา

พ.ญ. กุลกานต์ อมรพัฒนา

ผู้บริหาร & แพทย์ประจำ BHI Clinic

ศัลยแพทย์ปลูกผม

วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ &ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

American Board of Hair Restoration Surgery

Fellow of ISHRS

สมาชิกแพทยสภา  สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ [RCST]

สมาชิกสมาคมศัลยศาสตร์ตกแต่งแห่งประเทศไทย

สมาชิกสมาคมแพทย์ปลูกผมนานาชาติ [ISHRS]

สมาชิกสมาคมแพทย์ปลูกผมแห่งเอเชีย [AAHRS]

กรรมการก่อตั้ง สมาคมแพทย์ปลูกผมแห่งประเทศไทย [TSHRS]

Member of World FUE Institute

ผู้อำนวยการบริหาร เมเปิลคลินิก และ บีเอชไอคลินิก BHI Clinic

แพทย์ที่ปรึกษา โรงพยาบาลเวชธานี, โรงพยาบาลธนบุรี

วิทยากรพิเศษ หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง รพ.รามาธิบดี

วิทยากรประจำ คณะแพทยศาสตร์แม่ฟ้าหลวง

พ.ญ. อาภากร เหล่าชุนสุวรรณ

พ.ญ. อาภากร เหล่าชุนสุวรรณ

ตจวิทยา (แพทย์ผิวหนัง) 

ศัลยแพทย์ปลูกผม

ปริญญาโทด้านตจวิทยา

Graduate fellow of hair restoration surgery ,DHT Clinic

อาจารย์พิเศษ สาขาโรคผิวหนังและเส้นผม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์

สมาชิกแพทยสภา

สมาชิกสมาคมแพทย์ปลูกผมนานาชาติ [ISHRS]

สมาชิกสมาคมแพทย์ปลูกผมแห่งเอเชีย [AAHRS]

สมาชิกสมาคมแพทย์ปลูกผมแห่งประเทศไทย [TSHRS]

1/1
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon

© 2023 by We Smile. Proudly created with Wix.com

copyright Bangkok Hair Innovation Co.,ltd